We volgen de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid

Wocozon en haar installatiepartners willen met het oog op het coronavirus zeer zorgvuldig te werk gaan om het risico op besmetting van huurders en eigen medewerkers te minimaliseren. Daartoe hebben wij de werkwijze en afspraken van de installateurs aangepast, zodat deze volledig binnen de richtlijnen van het RIVM en het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ (opent de PDF in een nieuw tabblad) van de Rijksoverheid vallen geldend voor heel Nederland. De precieze instructies zijn transparant gecommuniceerd met onze woningcorporaties.

Onze bereikbaarheid blijft ongewijzigd zowel per e-mail als telefoon kunt u ons goed bereiken, zoals u van ons gewend bent.

Mochten ontwikkelingen zich voordoen die aanleiding geven om deze werkwijze te herzien, dan zullen we u hierover direct informeren via onze website.