WoonFriesland besteedt 370 miljoen euro aan verduurzaming

WoonFriesland gaat in 5 jaar tijd zo’n 9.000 huizen renoveren. Hiermee besteedt het sociaal verhuurbedrijf 370 miljoen euro aan verduurzaming via onder meer zonnpepanelen en verbetering van de huizenkwaliteit. Lees hier het hele artikel.


Een duurzame woning heeft natuurlijk zonnepanelen

Woningcorporaties spelen een hoofdrol bij het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Wocozon werkt hier hard aan mee, een prachtige maatschappelijke opgave! Veel corporaties maken reeds gebruik van de expertise van Wocozon zowel voor de financiering, het plaatsen, het onderhoud en de monitoring van de panelen om zodoende te kunnen versnellen. Drie corporaties vertellen in dit … lees verder


Wocozon en Enphase voorzien tienduizenden huurwoningen van zonnepanelen

In het hart van Nederland bouwt woningcorporatie Mitros via grootschalige renovatie aan toekomstbestendige huurwoningen. In het stadsdeel Noord-West in de gemeente Utrecht heeft Wocozon een paar honderd woningen van zonnepanelen voorzien die uitgerust zijn met micro-omvormers van Enphase Energy. “Wij werken exclusief met Enphase en willen samen met hen de komende 5 tot 10 jaar … lees verderWoningcorporatie Thuisvester voorziet 500 woningen van zonnepanelen

Door Woningcorporatie Thuisvester Thuisvester gaat 500 huurwoningen die geschikt zijn voorzien van zonnepanelen. Ongeveer 1000 huishoudens hebben hiervoor een aanbieding ontvangen. Huurders kunnen dit niet zelf aanvragen. Thuisvester werkt hiervoor samen met Wocozon. Dat is een Stichting zonder winstoogmerk met als doel – huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom. Zij zorgen voor de … lees verder


Energiefonds Utrecht biedt financiele steun aan Wocozon

Wocozon heeft maar één doel: sociale huurders de voordelen bieden van zonnestroom. Dankzij de financiering van het Energiefonds Utrecht is Wocozon nu ook in de regio Utrecht van start gegaan: in de komende twee jaar worden zeker 5.000 huurwoningen van zonnepanelen voorzien zonder dat de woningcorporatie of de huurders zelf hoeven te investeren. Zo laten … lees verder