Heffing of boete voor zonnestroom? Lees hier wat u het beste kunt doen.

Artikel in Trouw
13 november 2019

Artikel Trouw - Zonnepanelen vliegwiel verduurzaming sociale huursector

IS DE SOCIALE HUURSECTOR VERGETEN IN HET LIJSTJE VAN MINISTER WIEBES?

Zonnepanelen vliegwiel voor verduurzaming voor sociale huursector

Stichting Wocozon is dé verduurzamingspartner van woningcorporaties in Nederland. Met rond de 40 reeds aangesloten corporaties en tegen de 280.000 woningen in de orderportefeuille, kan de uitrol van ‘zon op dak’ zeer snel en goedkoop gerealiseerd worden. Het streven is om in 2025 120.000 woningen van zonnestroom te hebben voorzien. Dit is slechts 5% van de voorraad, wat maar aangeeft hoe groot deze opgave is. Ook stopt het hier niet, want voor verdere CO2-reductie gaat Wocozon deze woningen voorzien van betaalbare duurzame verwarming.

Stichting Wocozon vindt dat iedereen, ook sociale huurders, mee moeten kunnen profiteren van de energietransitie en dat geld of kennis geen belemmering mogen zijn. En geld is wel een probleem in deze sector: zowel bij huurders als corporaties. Terwijl Minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat de uitrol van ‘zon op dak’ wil versnellen, blijven concrete maatregelen om de sociale huursector hierbij te helpen uit. Sterker nog, de 2,3 miljoen sociale huurwoningen zijn compleet vergeten in Wiebes’ herziening saldering. En dit terwijl de uitrol op deze daken juist achterblijft. In de gemeente Utrecht bijvoorbeeld heeft tegen de 6% van de sociale huurwoningen zonnepanelen, tegen 16% van de koopwoningen en rond de 20% van het gemeentelijk vastgoed.

Wocozon bewijst dat de uitrol op sociale huurdaken juist veel sneller en goedkoper kan dan in welke sector dan ook, en dat dit een inclusieve energietransitie mogelijk maakt. Daarmee is ‘zon op dak’ terecht een speerpunt voor Wiebes omdat het gedeelde waarde creëert: voordeel voor de huurder, label stappen voor de corporatie, waardestijging van het vastgoed, lokale werkgelegenheid en milieuwinst. Dit is een bal voor open doel. 

Wiebes, je vergeet die 2.300.000 huurwoningen toch niet?

Gerelateerd nieuws