Hoe gaat Wocozon om met het corona virus? We volgen de richtlijnen van het RIVM, nemen veiligheidsmaatregelen en blijven bereikbaar. Lees hier het nieuwsbericht.

We volgen de richtlijnen van het RIVM.

Utrecht, 16 maart – Wocozon en haar installatiepartners willen met het oog op het corona virus zeer zorgvuldig te werk gaan om het risico op besmetting van huurders en eigen medewerkers te minimaliseren. Daartoe hebben wij de werkwijze en afspraken van de installateurs aangepast, zodat deze volledig binnen de richtlijnen van het RIVM vallen die gelden voor heel Nederland. Precieze instructies zijn gecommuniceerd met onze woningcorporaties. Onze bereikbaarheid blijft ongewijzigd, zowel per e-mail als telefoon kunt u ons goed bereiken zoals u van ons gewend bent.

Mochten ontwikkelingen zich voordoen die aanleiding geven om deze werkwijze te herzien, dan zullen we u hierover informeren via onze website.

Gerelateerd nieuws