Heffing of boete voor zonnestroom? Lees hier wat u het beste kunt doen.

Artikel uit Solar Magazine: Marktgids Zonne-energie 2020

In 2025 is 5 procent van de sociale huurwoningen verduurzaamd met pv of pvt van Wocozon

‘We rijden niet in een Mercedes, maar leggen die op het dak’

Zonnepanelen-installatie Wocozon Patrimonium Barendrecht Smitshoek

Wocozon is de grootste aanbieder van zonnepanelen in de sociale huursector. De stichting telt zo’n 40 aangesloten woningcorporaties en heeft een installatiecapaciteit van 1.000 systemen per maand. Volgend jaar komt daar nog eens 50 procent bij. ‘Ons motto is meters maken’, aldus Rosalinde Klein Woolthuis. ‘Een gebrek aan geld en kennis bij de corporaties mag daarbij niet in de weg zitten. Daarom ontzorgen we ze volledig bij de financiering, installatie en monitoring van zonne-energie-installaties. Iedereen, ook sociale huurders, moet kunnen profiteren van de energietransitie.’

Pv verdient zichzelf in principe terug. Maar voor sociale huurders gaat die vlieger niet op. Ze hebben simpelweg geen directe zeggenschap over het al dan niet installeren van een zonne-energie-installatie in hun woning.

Inclusieve energietransitie

‘Daarom richtte Roland van der Klauw 7 jaar geleden Wocozon op’, vertelt manager Duurzame Innovatie Klein Woolthuis. ‘We werken alleen voor woningcorporaties en worden gedreven door het realiseren van een inclusieve energietransitie. Er wordt veel gesproken over het failliet van het systeem; de eenzijdige focus op aandeelhouderswaarde van bedrijven die winst maken ten koste van mens en natuur. Wocozon laat zien dat het anders kan. Het is een stichting zonder winstoogmerk die bewijst dat verduurzaming juist veel op kan leveren: lagere lasten voor de huurder, labelstappen voor de corporatie, werkgelegenheid en milieuwinst. Dit is waarom we iedere dag weer zin hebben om aan de slag te gaan, omdat wat wij doen nut heeft.’

Zorgeloos verduurzamen

Wocozon is in korte tijd uitgegroeid tot de nummer 1 in haar werkdomein. Het klantenbestand bestaat inmiddels uit zo’n 40 woningcorporaties. In de orderportefeuille zitten tegen de 280.000 woningen. Dit succes is niet alleen te danken aan het feit dat Wocozon geen winstoogmerk heeft. Het grootschalig realiseren van pv in de sociale huursector is gewoonweg niet gemakkelijk, bijvoorbeeld uit het oogpunt van financiering. Klein Woolthuis: ‘Wij bieden woningcorporaties de keuze om zonnepanelen te leasen of te kopen. Die eerste optie biedt ook organisaties die krapper bij kas zitten de mogelijkheid te verduurzamen met behulp van pv, en dus ook om hun huurders daarvan te laten profiteren. Als er wel geld is, is die financieringsvorm ook vaak een goed idee. Gezien de trias energetica komt duurzame opwekking na besparen. Door te leasen, zijn er middelen beschikbaar voor al deze maatregelen.

‘Wij geloven in een inclusieve energietransitie’

Wanneer corporaties toch besluiten om te kopen, bieden we ze de laagste prijs in de markt. Daarbij plaatsen wij altijd de beste materialen. Wij rijden dan wel niet in Mercedessen, maar we leggen ze wel op het dak. Omdat 80 procent van onze partners de zonnepanelen in lease heeft en afrekent op basis van de geproduceerde kilowatturen, is ook ons succes afhankelijk van het rendement van de zonnepanelen. Ze moeten optimaal presteren en zorgeloos 20 tot 25 jaar meegaan.’

Wocozon zonne-installatie Patrimonium

Drijvende kracht

De complexiteit van de opgave van Wocozon ligt niet alleen in het bieden van passende, financiële constructies en de vereiste kwaliteit van de installatie, maar ook in het organiseren van de realisatie. Daarom werkt de stichting maar met 1 product. ‘We hebben ons proces bovendien volledig gestandaardiseerd’, vertelt Klein Woolthuis. ‘Dit is gedurende de jaren geoptimaliseerd. Door steeds met dezelfde mensen, materialen en methodiek te werken, neemt onze kwaliteit en snelheid steeds verder toe. We werken met ervaren VCA**- en NEN-gecertificeerde installateurs met zegelrecht. Die ploeg weten we doorlopend te vergroten, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast onderscheiden we ons met een custom monitoringsysteem. Daarmee maken we alle informatie – van het eerste klantcontact tot en met de installatiedocumentatie en monitoring – volledig inzichtelijk voor ons en de corporatie. Dit geeft onder andere directe inzage in de opwekking van pv-installaties, ook voor de huurders.’

Mensen samenbrengen

Het financiële voordeel dat sociale huurders krijgen door zonnepanelen mag niet veel lijken in de ogen van sommigen. Voor hen betekent het echter vaak net die extra financiële ruimte waardoor ze bijvoorbeeld de sportclub of muziekles voor hun kinderen kunnen betalen. Dat onderstreept Ravi Mehta, die zijn baan in de financiële sector 3,5 jaar geleden verruilde voor de zonnepanelensector. ‘De verhalen over een laag draagvlak voor verduurzaming bij burgers is onterecht, ook wat betreft de mensen in onze doelgroep. Ik ontmoet ze heel vaak tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Dat is een van de leukste aspecten van mijn werk. Ik zie zo veel positivisme. Mensen willen echt bijdragen en daar word ik blij van. Daarnaast doen we hen natuurlijk een aanbod dat moeilijk is af te slaan: geld verdienen terwijl je bijdraagt aan vergroening. Dat alles zie je terug in onze conversieratio’s. We gaan voor minimaal 70 procent en dat is haalbaar. Als ik een wijk helemaal vol zie liggen met onze zonnepanelen en dat mensen daar ook trots op zijn, voel ik me gelukkig. Werken aan verduurzaming is iets moois, het levert geld en banen op en brengt in ons geval ook nog eens mensen samen.’

Grenzeloze ambitie

Nederland telt 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Wocozon wil er daar in 2025 120.000 van hebben verduurzaamd. Daarbij beperkt het de blik niet langer tot pv. ‘De warmtevraag bepaalt 80 procent van de totale energievraag’, aldus Klein Woolthuis. ‘Dat feit kunnen wij niet negeren. Wij geloven in dit kader in de toekomst van pvt: het oogsten van warmte én stroom van het dak. Op die manier kun je het gasverbruik in een woning 50 tot 80 procent verminderen zonder het aanpassen van de woning, en – belangrijk voor Nederland – zonder het aanleggen van dure ingewikkelde warmtenetten. Wij gaan laagdrempelige systemen bieden die van en voor de mensen zijn. Ook hier werken we weer intensief samen met onze partners. Zo organiseren we innovatiesessies, waarin we relevante kennis en ervaring delen. Dat we ook daarbij haast hebben mag duidelijk zijn. Zelfs als wij onze doelen halen voor 2025, dan hebben we het immers nog maar over 5 procent van alle sociale huurwoningen. Eigenlijk zou Nederland 20 Wocozons moeten hebben.’

🏠 Referentieprojecten stichting Wocozon 🏢

☀️ Sinds 2015 plaatste Wocozon reeds 87.573 zonnepanelen bij woningbouwcorporaties. Deze produceerden samen al 24.608.291 kilowattuur en leverden rond de 1,5 à 2 miljoen euro voordeel op voor sociale huurders.

☀️ Salland Wonen was een van de eerste klanten van Wocozon. Vanaf 2015 zijn al 1.631 woningen voorzien van pv. Naast financieel voordeel valt op hoezeer bewoners gehecht zijn aan hun zonnepanelen. Ze doen het ook voor het klimaat en hun kinderen.

☀️ Wocozon-partner WoonFriesland is Nederlands koploper met ‘zon op dak’: zij realiseerden al 5.300 installaties, met 40.000 zonnepanelen. De komende jaren komen er nog eens ruim 6.000 installaties bij. Door te leasen, vormt niet het geld, maar de installatiecapaciteit de bottleneck.

☀️ De recent aangesloten corporatie zoals De Leeuw van Putten in Spijkenisse laten zien dat steeds meer huurders mee willen doen. Reeds in de eerste ronde deed 90 procent van de bewoners mee. Wocozon streeft naar een minimumconversie van 70 procent.

Lees de complete Marktgids hier.

Gerelateerd nieuws