Dat zou je ook huurdersgeluk kunnen noemen. Dat is wel zo fijn voor een groep die het extra hard kan gebruiken. En daar doen we het voor!

Het is gelukt om in één maand (juni) voor alle deelnemende huurders van de aangesloten woningcorporaties 10 miljoen (!) kWh aan zonnestroom op te wekken. Dat is nog eens een besparing in deze tijd met hoge energiekosten.

Al zit er een kleine bijdrage van de huurders voor zonnestroom in de servicekosten, het is best de moeite waard. Want grofweg gerekend betekent een opwekking van 10 miljoen kWh in juni een netto besparing van zo’n 2 miljoen euro. Heel concreet komt dat uit op een besparing op de energiekosten van ruim 60 euro, die bewoners van sociale huurwoningen in juni heel hard kunnen gebruiken.

Op naar meer blije huurders.
Hoge opwekking met zonnepanelen van Wocozon

Gerelateerd nieuws