Heffing of boete voor zonnestroom? Lees hier wat u het beste kunt doen.

Per heden, 15 oktober 2018, heeft Wocozon conform de doelstellingen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland – de benodigde financiering voor de opstartfase kunnen terugbetalen. Hierdoor kan Wocozon een volgende opschalingsstap zetten en kan de verdere uitrol van zonne-energie binnen de provincie Noord-Holland middels een grootschalige financieringsfaciliteit worden doorgezet.

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en Wocozon hebben zich gezamenlijk ingezet om zonne-energie toegankelijk te maken voor huurders van sociale woningen in de provincie Noord-Holland. Wocozon heeft hierbij haar kennis en expertise ingebracht en PDENH heeft – tezamen met de succesvolle crowdfunding actie van Oneplanetcrowd – hieraan een bijdrage geleverd door middel van het verzorgen van de initiële financiering. Met deze funding is gestart in 2016 en door de reeds bereikte schaalgrootte is een opvolgende (her)financiering mogelijk geworden. Daarmee komt het geld van PDENH inclusief rendement terug in het fonds en kan dit kapitaal opnieuw beschikbaar worden gesteld voor de financiering van nieuwe bedrijven en projecten op het gebied van de duurzame economie.

Over Wocozon
Wocozon is een landelijk werkende Stichting zonder winstoogmerk die bestaande woningen duurzamer maakt. Zij heeft als maatschappelijk doel om de bewoners van sociale huurwoningen op een optimale manier te laten profiteren van zonne-energie. Daarvoor biedt het bedrijf woningcorporaties een compleet pakket aan, door zonnestroominstallaties te ontwikkelen, beheren, plaatsen én financieren.

Voor de financiering heeft Wocozon in diverse provincies een aantal lokale fondsen (waaronder PDENH) bereidt gevonden om hen, vooruitlopend op het aantrekken van een omvangrijkere financiering, financieel te ondersteunen. Dankzij het Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland kon Wocozon reeds een vloeiende start maken met het realiseren van zonnepanelen op ruim 1.000 sociale huurwoningen in de provincie Noord-Holland.

Over het Fonds
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven en projecten, die zich richten op energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie en die daarmee bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Ook andere duurzame innovaties kunnen in aanmerking komen voor een investering. Het fonds is opgericht en gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital.

_______________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wocozon
Roland van der Klauw, directeur, T. 085 744 10 58 rvanderklauw@wocozon.nl

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
Bart Blokhuis, Fonds Directeur, 06 27 08 55 40, bart.blokhuis@pdenh.nl

Gerelateerd nieuws