Woningbouwvereniging Heerjansdam is een instelling die als opdracht heeft zich in te zetten voor de volkshuisvesting. De vereniging respecteert daarbij de regels die hiervoor door de overheid zijn gesteld omtrent wonen, duurzaamheid en betaalbaarheid. De missie van Woningbouwvereniging Heerjansdam is om betaalbare, sobere maar goed onderhouden woningen aan te bieden aan de doelgroep in Heerjansdam, waarbij zoveel mogelijk huishoudens zelf schone stroom mogen opwekken via de zon. Hierbij richt Woningbouwvereniging Heerjansdam zich primair op huishoudens met lagere inkomens. Ze doen dit vanuit een sterke sociale betrokkenheid met de huurders, hun directe leefomgeving, de kern Heerjansdam en waardering voor het milieu.