Heerjansdam, 14 november 2018 – Met de komst van wederom een nieuwe woningcorporatie is Wocozon de grens van ruim 20 woningcorporaties gepasseerd. Ook Woningbouwvereniging Heerjansdam wil de sociale huurwoningen van haar huurders zoveel mogelijk gaan voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zullen de bewoners straks een verschil in hun energierekening gaan zien. De zonnepanelen worden gratis geplaatst en ook het onderhoud ervan is gratis.

Samenwerking met Wocozon
Voor het plaatsen van de zonnepanelen heeft Woningbouwvereniging Heerjansdam de handen ineen geslagen met Stichting Wocozon. Deze landelijk werkende stichting zonder winstdoelstelling heeft als maatschappelijk doel om bewoners van sociale huurwoningen zoveel mogelijk de kans te bieden om via hun woningcorporatie te profiteren van voordelige zonnestroom. Landelijk zijn er al duizenden zonnepaneelsystemen geplaatst door Wocozon. Om dit nu ook in Heerjansdam te gaan realiseren ondertekenden de heer Stolk van Woningbouwvereniging Heerjansdam en de heren Van der Klauw en Van Hooft van Wocozon onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Besparen met zonnepanelen
Zonnepanelen leveren een grote bijdrage aan duurzaamheid en zijn een mooie besparingscombinatie van enerzijds het milieu en anderzijds een lastenverlichting voor de huurders. Met de zonnepanelen van Wocozon kunnen zij jaarlijks circa 20% besparen op hun stroomkosten. De zonnepanelen worden gratis geplaatst en ook het onderhoud ervan is gratis. Huurders betalen alleen voor de stroom die de zonnepanelen opwekken
(16,5 ct per kWh) middels een maandelijks voorschot via de servicekosten. De huurder loopt hierdoor geen risico.

Op de daken van de huurwoningen kunnen 6 tot 10 zonnepanelen worden aangebracht, waarmee ongeveer 85% van alle benodigde stroom van het huishouden wordt opgewekt. De geïnstalleerde zonnepaneel installaties op de daken zullen ook op afstand door Wocozon worden gemonitord. Dit wordt gedaan door een speciaal hiervoor ontwikkelde zonnepanelen meter.

Aan de slag!
Woningbouwvereniging Heerjansdam hanteert haar eigen planning bij het laten plaatsen van de zonnepanelen. Allereerst wordt er gestart met een tweetal complexen, waarvan de bewoners inmiddels individueel zijn benaderd en uitleg krijgen over de zonnepanelen, de werking, de planning en hun individuele besparing op jaarbasis. De andere bewoners wordt aangeraden om de brievenbus goed in de gaten te houden. Ook zij zullen na het realiseren van de eerste twee complexen nader worden geïnformeerd.