Utrecht, 15 april 2021.

Thuisvester is een vooruitstrevende duurzame woningcorporatie in de regio Midden- en West-Brabant en tevens voorloper op het gebied van verduurzaming. Dat zij nu ook vol instappen op de Postcoderoosregeling is een mooi en logisch vervolg op hun groene beleid. Dit heeft ertoe geleid dat er onlangs bij ZonSamen, een hagelnieuwe energiecoöperatie opgericht door Wocozon en Energie Samen, een groot aantal projecten zijn ingediend voor de vernieuwde Postcoderoosregeling.

Woningcorporatie Thuisvester - Subsidie aanvraag postcoderoosregeling ZonSamen

Thuisvester zet in op duurzame woningen, die ook betaalbaar blijven. Ook bewoners vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Inmiddels hebben bijna 800 huurders van Thuisvester via de samenwerking met Wocozon zonnepanelen op hun dak gekregen. Daarnaast worden CO2 neutrale nieuwbouwwoningen gebouwd, wordt in renovaties getracht 0-op-de-meter te bereiken en wordt samen met de markt gezocht naar innovatieve oplossingen. Met als einddoel om eind 2050 het gehele bezit CO2 neutraal te hebben gemaakt.

ZonSamen - Subsidie aanvraag postcoderoosregeling ZonSamen

Via ZonSamen, een landelijke energiecoöperatie, hebben zij 52 beschikkingsaanvragen voor projecten ingediend in het kader van de nieuwe regeling. Voor een bedrag van 5 miljoen euro is de subsidieaanvraag ingediend. Het gaat om projecten als aaneengesloten blokken laagbouw en eengezinswoningen. Dit is bijzonder omdat de postcoderoosregeling projecten vooral op grote platte daken worden uitgevoerd. In dit geval kan er aaneengesloten op de schuine daken van grondgebonden woningen worden geplaatst. De geproduceerde stroom zal, via een allocatiepunt dat hier speciaal voor wordt gerealiseerd, aan het net worden geleverd.

Stichting Wocozon - Subsidie aanvraag postcoderoosregeling ZonSamen

ZonSamen is opgericht door Wocozon en Energie Samen en gaat de postcoderoos projecten voor de sociale huursector realiseren en beheren. Wocozon is geen onbekende voor Thuisvester: om de huurwoningen van zonnepanelen te voorzien werkt Thuisvester al sinds 2016 met Wocozon samen. In totaal heeft ZonSamen al voor ruim 8 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de inmiddels 81 ingediende projecten.

Subsidie aanvraag Postcoderoosregeling

Mocht u naderhand nog vragen hebben of geheel vrijblijvend kennis willen maken?  Neemt u dan contact op met Roland van der Klauw rvanderklauw@wocozon.nl of Rosalinde  Klein Woolthuis rkleinwoolthuis@wocozon.nl. Telefonisch is Wocozon bereikbaar via 085 7 44 10 58.

Gerelateerd nieuws

Patrimonium Barendrecht | Smitshoek | Wocozon

Postcoderoosregeling 2021

In 2021 zal de vernieuwde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking - beter bekend als de nieuwe Postcoderoosregeling - haar intrede doen. Wegens grote... Lees verder >