Een duurzame samenwerking die zijn vruchten afwerpt

Utrecht, 27 februari – Wat doe je, als je als grote woningcorporatie volgens de regels wil blijven kleuren en je hart hebt voor een groene, duurzame wereld? Je kop in het zand steken en denken dat de klimaatproblemen wel overwaaien, of ze met beide handen aanpakken om zo je steentje bij te dragen? Juist, dat laatste natuurlijk. En WoonFriesland is zo’n bedrijf dat zijn steentje bijdraagt.

Woningcorporatie WoonFriesland wil haar woningvoorraad verduurzamen en heeft besloten om met ons, Stichting Wocozon, in zee te gaan voor deze verduurzamingsslag. En die samenwerking werpt zijn vruchten af, zowel voor huurders als voor de woningcorporatie, Stichting Wocozon en alle levende organismen in Nederland. Samen hebben we reeds 6.000 werkende zonne-installaties mogelijk gemaakt in de provincie Friesland. Deze mijlpaal is voor beide partijen bijzonder, omdat het aangeeft dat als een bedrijf wíl bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het ook kán bijdragen. Denk aan meer dan 40.000 geplaatste zonnepanelen en een gemiddeld energielabel ‘B’ voor de gehele woningvoorraad van WoonFriesland. In het Energieakkoord hebben woningcorporaties afgesproken dat ze hun bezit energetisch verbeteren, zodat de sociale woningvoorraad in 2021 gemiddeld energielabel B heeft. De woningcorporatie loopt dus voor op dit schema, een hele mooie prestatie!

Totale hoeveelheid opgewekte zonnestroom

In totaal is er via de Wocozon – WoonFriesland zonne-installaties, hou je vast, voor 13 miljoen kilowattuur aan zonnestroom opgewekt. Een gigantische hoeveelheid waarmee de uitstoot van zo’n 8 miljoen kilo CO₂ bespaard is gebleven. Tenslotte heeft 1 op de 3 sociale huurwoningen van WoonFriesland met een geschikt dak, nu de beschikking over zonne-energie. Ook dat is een indrukwekkende prestatie, waar we met liefde aan bijdragen.

Grafiek energie-index WoonFriesland met geweldige score door Wocozon zonne-installaties

Gerelateerd nieuws

Sleuteloverdracht Buurblok woningen

Buurblok is er, en het werkt

Stichting Wocozon en Bouwgroep Dijkstra Draisma ontwikkelden het concept Buurblok. De eerste tien woningen in Leeuwarden zijn opgeleverd. Samen opwekken, samen... Lees verder >