Door recente ondertekening van een volgende financieringstranche met BNG Bank en Meewind is Wocozon de grens van 50 miljoen aan totale financiering gepasseerd. BNG Bank en Meewind investeren beiden in duurzame energie en zorgen ervoor dat duurzame projecten worden gefinancierd en gerealiseerd. Zij zijn daarmee belangrijke financieringspartners voor Wocozon.

Wocozon voorziet dit jaar woningen van een groot aantal woningcorporaties van zonnepanelen, met een tempo van zo’n 500 -1.000 woningen per maand, verspreid over Nederland. Met deze financieringsronde is Wocozon in staat om substantieel te groeien in omvang en ambitie: in 2025 is vijf procent van alle sociale huurwoningen in Nederland door Wocozon voorzien van zonnepanelen. Dat zijn 120 duizend woningen met samen 1 miljoen zonnepanelen.

De volledige financiering door BNG Bank, Meewind en regionale energiefondsen wordt door Stichting Wocozon aangewend voor de plaatsing van zonnepanelen op woningen van woningcorporaties. Daarnaast wordt er beperkt financiering aangetrokken voor het operationele proces en de voorraad.
Om aan de toenemende vraag van woningcorporaties te voldoen en ook in de toekomst over voldoende onderpand voor de installaties van Wocozon te beschikken, zal uiterlijk 2019 een volgende financieringsronde volgen.

Bij Stichting Wocozon hebben woningcorporaties de volledige zeggenschap en kunnen dus zelf kiezen qua financiering.
Zo kunnen corporaties zelf zorgen voor financiering en daarmee profiteren van het inkoopvoordeel dat Wocozon biedt. In dat geval verzorgt Wocozon het installatiewerk, de monitoring en het servicebeheer.
Ook kan de volledige financiering door Wocozon worden geregeld, zodat de corporaties hun bezit kostenneutraal kunnen verduurzamen. Via de servicekosten, die deels worden aangewend voor aflossing van financiering, nemen huurders de op eigen dak opgewekte stroom af van de corporatie. Dit levert, naast duurzaam geproduceerde energie, ook een financieel voordeel voor de huurders op.

In toenemende mate maken ook corporaties die zelf financieren gebruik van de unieke positie van Stichting Wocozon. Het voordeel dat Wocozon biedt is dat zij geen winstdoelstelling heeft maar als maatschappelijk doel heeft om zelf opgewekte zonnestroom bereikbaar te maken voor zo veel mogelijk huurders. Daarnaast biedt Wocozon de oplossing bij vooraf gefinancierde zonnepanelen op nieuwbouw. Enerzijds accepteert de maatschappij het niet meer als een nieuw dak niet optimaal wordt benut voor het opwekken van duurzame energie, anderzijds zijn corporaties gebonden aan een stichtingskostenplafond.

Met Wocozon is zonne-energie ook voor bewoners van sociale huurwoningen eenvoudig, duurzaam en voordelig.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Roland van der Klauw, Algemeen Directeur Wocozon of Annette Stolze, Communicatiemanager beiden bereikbaar via T. 085 744 10 58.

Gerelateerd nieuws

Patrimonium Barendrecht | Smitshoek | Wocozon

Postcoderoosregeling 2021

In 2021 zal de vernieuwde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking - beter bekend als de nieuwe Postcoderoosregeling - haar intrede doen. Wegens grote... Lees verder >

Buurblok - Lancering nieuw circulair woonconcept van Wocozon en Dijkstra Draisma

Lancering Buurblok

Er is een groot woningtekort in de sociale en middenhuursector. Daar hebben Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) en Wocozon een oplossing voor bedacht: Buurblok.... Lees verder >